Instruktion för snöskottning av balkong/altan 

 

Samt kortare säkerhetsinstruktion för barn 

Det är hyresgästens ansvar att skotta balkonger och altaner för att undvika skador på fastigheten och läckage in i lägenheter: 

 

Gör så här: 

- Använd enbart skovlar och verktyg av plast eller trä 

- En person måste stå på gatan/gården och vakta när balkong skottas så inte någon skadas av nedfallande snö och is 

- Snö får aldrig kastas ner så de kan skada annans egendom ex bilar, cyklar 

- Den nedkastade snön måste läggas åt sidan på gård/trottoar för att inte vara i vägen

   eller orsaka problem för gående/boende när de ska passera ex halkolyckor 

- Istappar måste avlägsnas så de inte skadar någon om de faller 

- Snön får aldrig lämnas på skottade gångstråk, trappor, hindrande utanför dörrar eller liknande. Man måste även ta

   hand om den snö man kastar ner 

- Behöver man sanda efteråt finns sandlåda på våra gårdar 

- Genom att man har skrivit på hyresavtalet har med ett ansvar för att varken fastigheten, balkongen eller tredje man skadas 

- Man kan bli ekonomisk ansvarig om fastigheten eller tredje man skadas av smältvatten, snö eller is 

 

Barnsäkerhet: 

- Ansvaret för barnsäkerhet på balkonger/altaner och även i övrigt i huset är alltid föräldrarnas 

- Barn ska aldrig vistas ensamma på en balkong, speciellt inte med möbler 

- Om man inte skottar balkongen/altanen riskerar även barnsäkerheten att bli sämre eftersom höjden på räcket minskas från golvet 

 

Möbler och dylikt ska vintertid inte förvaras på balkongen eftersom de blir alldeles för tunga om de får isbildning på sig.

Det blir dessutom svårare att sköta balkongen. Det finns ett strikt ansvar för fastighetsägare men även för lägenhetsinnehavare

med balkong/altan att ingen ska skadas av nedfallande snö och is. 

Om ni har frågor eller behöver hjälp kontakta oss eller fastighetsskötaren. 

Tack för att ni tar ansvar för er balkong/altan 

 

Ivar Fors & Co AB    Grev Turegatan 55  114 38 Stockholm     08-661 45 50