Hyresbetalning

Hyran ska vara betald i förskott senast sista vardagen före varje kalendermånads början. Hyran ska betalas till vårt bankgiro som finns angivet på hyresfakturan med angivande av OCR-nummer.

 

Vi skickar antingen e-postfaktura en gång per månad eller pappersfakturor en gång per kvartal. Kontakta oss om du behöver nya avier eller uppgifter om hyresbelopp och bankgironummer.

 

För att ändra från papper till e-postfaktura kontaktar man oss via mail. För att anmäla autogiro fyller man i ansökan, se länk nedan, och skickar till oss. Autogiro kopplas automatiskt till e-postfaktura för avisering om mailadress finns angivet hos oss.

 


Läs mer om autogiro här.

Tekanna

 

Ivar Fors & Co AB    Grev Turegatan 55  114 38 Stockholm     08-661 45 50