Sophantering

I fastigheten finns kärl för hushållssopor och i vissa fall för tidningar. I de fall kärl för tidningar inte finns har vi bedömt avståndet till allmänna kärl som tillräckligt nära. 

 

Det finns inte möjlighet att källsortera eller slänga grovsopor. Vi informerar löpande om var man kan vända sig med källsorterat material och grovsopor. 

 

I hyran ingår inte hämtning av grovsopor. Man får inte ställa ifrån sig grovsopor, kartonger och dylikt i allmänna utrymmen eftersom de på vind, i källare och trapphus utgör en stor brand- och utrymningsrisk. På gårdar drar det till sig råttor och andra ovälkomna gäster. Vi hoppas att alla kan respektera detta för sin egen och sina grannars skull. Staden har också gjort en stor satsning på hämtning av olika slag för att underlätta för boende i innerstaden. 

 

Det går att lämna miljörarligt avfall och små-el till den mobila miljöstationen i dina kvarter, sms-tjänst för penumeration av hämtschema finns, läs mer om Mobila miljöstationen

 

Ytterligare information finns på Stockholm Vattens hemsida för avfall

 

 

Ivar Fors & Co AB    Grev Turegatan 55  114 38 Stockholm     08-661 45 50