FELANMÄLAN – GREV TUREGATAN

För fastighetsskötsel och jour anlitar vi Stockholms Rörproduktion AB

Felanmälan till fastighetsskötaren:
Vardagar, kontorstid:         0729-71 25 21
Dygnet runt:                           E-post: SRP AB
                                                      Sms 0729-71 25 21

Felanmälan till vårt kontor:
Kontor 08-661 45 50
E-post: Fors Fastigheter

Journummer som endast får användas vid akuta fel
(ex. allvarliga läckage) 0707-19 49 79 eller 0729-71 25 21