NYHETER

Ny lagstiftning för andrahandsupplåtelser och lägenhetsbyten

Från den 1 oktober 2019 gäller nya och skärpta regler för bl a andrahandsuthyrning och svarthandel med lägenhetskontrakt.

 • Andrahandsuthyrning kräver tillstånd och saknas tillstånd kan förstahandshyresgästen bli av med sitt kontrakt omedelbart.
 • Tar man ut en för hög hyra, mer än man själv betalar,  riskerar man att bli  av med sitt förstahandskontrakt.
 • Andrahandshyresgästen får rätt att kräva tillbaka hyra i upp till två år
 • Ett påslag om max 15% accepteras om lägenheten är fullt möblerad.
 • Möjligheten till rättelse vid olovlig andrahandsuthyrning tas bort
 • Hyresnämnden ska inte tillåta byte till villa eller bostadsrätt
 • Hyresnämnden ska neka byte om det finns anledning att anta att olaglig ersättning betalats eller begärts
 • Lämnar man oriktiga eller förfalskade uppgifter och intyg vid ett lägenhetsbyte anses brottet som grovt med påföljden fyra års fängelse
 • En inneboende ska enbart betala den del av hyran som förhyrningen omfattar.
 • Det är enbart ett inneboendeförhållande om förstahandshyresgästen själv är bosatt i lägenheten full tid.
 • man ska ha bott i sin lägenhet ett år för att kunna ansöka om byte
 • straffet för att sälja ett hyreskontrakt får skärpt fängelsestraff
 • det blir brottsligt att köpa ett hyreskontrakt med fängelsestraff som påföljd
 • det är sedan 1 juli 2018 brottsligt att lämna oriktiga uppgifter till Skatteverket

Straffskalan för de olika brotten är

 • hyra ut i andra hand utan tillstånd – Böter eller fängelse i två år
 • att sälja ett hyreskontrakt – Böter eller fängelse i två till fyra år
 • att köpa ett hyreskontrakt – Böter eller fängelse i två till fyra år
 • felaktig folkbokföring – Böter eller fängelse i högst sex månader
 • olovlig andrahandsuthyrning – Förstahandskontraktet är förverkat/förlorat/
 • olovlig andrahandsuthyrning i kombination med för hög hyra – Böter eller fängelse

Felaktig folkbokföring är straffbart

Du ska vara folkbokförd där du bor. Sedan den 1 juli 2018 är det ett brott både att inte lämna och att lämna felaktiga uppgifter om folkbokföring. Ny folkbokförings adress ska lämnas inom en vecka från det att man flyttat.  Straffet är böter eller fängelse i högst sex månader.

Airbnb, semesterbyte, korttidsuthyrning riskerar ditt hyresavtal

Vi  ger inte tillstånd till andrahandsupplåtelse som är att betrakta som semester- eller hotellboende. Inte heller s.k. semesterlånbyte. Läs mer under fliken Andrahandsuthyrning.

All typ av upplåtelse av lägenhet till annan, dvs att låta någon bo i din lägenhet, kräver skriftlig ansökan och tillstånd. Att låna ut lägenheten till vänner och familj utan ersättning kräver också tillstånd om man inte själv bokstavligen bor kvar i lägenheten. Om en sambo eller inneboende flyttar in är det lämpligt att meddela oss så vi inte startar en utredning om olovlig andrahandsuthyrning.

Lagstiftningen har skärpts från den 1 oktober 2019 i de fall man hyr ut, lånar ut, har ett oriktigt inneboende- eller samboförhållande. Som hyresgäst riskerar man att förlora sitt lägenhetskontrakt med omedelbar verkan, möjligheten att vidta rättelse har tagits bort.

Ny lagstiftning om rökförbud

Den nya lagen (2018:2088) om tobak och liknande produkter trädde i kraft den 1 juli 2019. Lagen omfattar även e-cigaretter. Lagen innebär bl a att det allmänna rökförbudet utvidgas till att omfatta följande platser:

 • Lekplatser som allmänheten har tillträde till
 • Inhägnade platser utomhus huvudsakligen avsedda för idrottsutövning
 • Entréer till lokaler och  utrymmen som allmänheten har tillträde till
 • Uteserveringar
 • Områden som är avsedda för den som reser med kollektivtrafik

I våra fastigheter gäller redan rökförbud, även för e-cigaretter, i husets allmänna utrymmen, även på vädringsbalkonger. Rökning är förbjuden/undanbedes/ i lägenheterna eftersom röken stör grannar och förstör ytskikt. Man kan bli ekonomiskt ansvarig för att återställa en nikotinskadas lägenhet och i yttersta fall uppsagd pga störning. Fimpar får inte slängas ut genom fönster/balkonger, lämnas på gården eller utanför porten. Rökning är tillåten på gården under förutsättning att man alltid tar fimparna med sig därifrån samt röker i behörigt avstånd från öppna fönster.

COM HEM utökar basutbudet

Com Hem utökar det digitala basutbudet från den 1 juli med TV3 och TV8.  Kanalerna som nu ingår digitalt och abonnemangsfritt är SVT1, SVT2, SVT24, Barnkanalen, Kunskapskanalen, TV3, TV4, TV6, TV8, FOX, AxessTV och eventuell lokal tv-kanal. Har du några frågor kring detta går det bra att kontakta Com Hem direkt www.comhem.se/titta-digitalt

Hyresförhandlingar

Hyresförhandlingarna för 2020 påbörjas inom kort.

Här lämnar du grovsopor och sorterat avfall

Alla medborgare är enligt lag själva skyldiga att sortera och lämna sitt avfall på avsedd och anvisad plats. Hushållsavfall och i vissa fall tidningar och matavfall går att sortera i huset du bor men för alla övriga fraktioner ska du vända dig till den plats  kommunen anvisar. Det är inte frivilligt utan lag att sortera.

Brandsäkerhet

Kontrollera era brandvarnare regelbundet och byt batteri om det behövs.
Kontakta oss snarast om de slutar att fungera eller om brandvarnaren förkommit.

Kom i håg: Stäng in branden!

Brinner det i din lägenhet, ta dig ut och stäng dörren efter dig. Då sprider sig inte röken ut i trapphuset lika fort. Larma 112.

Gå aldrig ut i ett rökfyllt trapphus! Brinner det hos någon annan och trapphuset är rökfyllt – stanna i din lägenhet och håll dörrar och fönster stängda. Larma 112. Räddningstjänsten hjälper dig ut.

Mer brandskyddsinformation: Skydda dig och dina grannar mot brand

Nedanstående länk leder till en interaktiv kurs i brandskydd med övningar direkt på skärmen: Brandskyddsbanken Kurserna finns på flera språk