NYHETER

Hyresförhandlingar

Hyresförhandlingarna för 2019 pågår. Är vi inte klara före den 31 december kommer preliminär hyra att debiteras från den 1 januari 2019.

Index 2017

KPI för oktober 2018 är 330,72.

GDPR

Den 25 maj 2018 trädde den nya dataskyddsförordningen GDPR i kraft. Vi har tagit fram en ny integritetspolicy som förklarar hur vi hanterar dina uppgifter.

Vår policy: GDPR Fors Fastigheter

Har ni några frågor går det bra att kontakta oss.

För att säkerställa att vi har rätt uppgifter får ni gärna maila aktuella kontaktuppgifter till oss.

Brandsäkerhet

Kontrollera era brandvarnare regelbundet och byt batteri om det behövs.
Kontakta oss snarast om de slutar att fungera eller om brandvarnaren förkommit.

Kom i håg: Stäng in branden!

Brinner det i din lägenhet, ta dig ut och stäng dörren efter dig. Då sprider sig inte röken ut i trapphuset lika fort. Larma 112.

Gå aldrig ut i ett rökfyllt trapphus! Brinner det hos någon annan och trapphuset är rökfyllt – stanna i din lägenhet och håll dörrar och fönster stängda. Larma 112. Räddningstjänsten hjälper dig ut.

Mer brandskyddsinformation: Skydda dig och dina grannar mot brand

Nedanstående länk leder till en interaktiv kurs i brandskydd med övningar direkt på skärmen: Brandskyddsbanken

Airbnb, semesterbyte, korttidsuthyrning

Vi vill informera om att vi inte accepterar eller ger tillstånd till andrahandsupplåtelse som är att betrakta som semester- eller hotellboende. Inte heller s.k. semesterlånbyte. Läs mer under fliken Andrahandsuthyrning. All typ av upplåtelse av lägenhet till annan kräver skriftlig ansökan och tillstånd för namngiven person. Även utlåning till vänner och familj kräver tillstånd om man inte själv bor i lägenheten samtidigt.