AKTUELLT

Hyresförhandlingar 2024

Hyresförhandlingar för 2024 pågår och vi avvaktar de ramavtalsförhandlingar som pågår i Stockholm. Så snart vi når en överenskommelse med Hyresgästföreningen meddelar vi de som berörs. Det kan bli retroaktiv höjning från den 1 januari och tills vidare debiterar vi en preliminär hyra i 2023 års nivå.

För Vaxholm har vi träffat överenskommelse om höjning på 4,5 till 5,5 % från den 1 april. Hyresgästerna är informerade via mejl om höjning för sin förhyrda lägenhet.

KPI Oktober 2023

SCB har presenterat konsumentprisindex för 2023 vilket påverkar lokalhyresavtal med indexklausul. KPI för oktober 2023, med bastal 1980,  är 409,07 vilket betyder en hyresändring med 6,52% den 1 januari 2024.

Miljötratten

Vi delar ut en miljötratt till samtliga hushåll. Den används för att spara miljön och stopp i avlopp genom att man samlar in matoljan som orsakar svåra stopp i avloppsrör och slänger den i soporna istället för att spola ner oljan i avloppet.

Här följer en kort informationsfilm:

Spara el i vardagen

Länkat tips hur man kan spara el i vardagen

Spara el i vardagen

Saving electricity in everyday life

Hyresförhandlingar 2023

Vi har träffat överenskommelse med Hyresgästföreningen Region Stockholm om hyreshöjning för 2023 i följande områden:

 • Vaxholm med 4,75 % resp 4,25% för kallhyra, båda från den 1 april
 • Norrmalm, Kungsholmen, Södermalm och Östermalm med 4,75 % från 1 februari

KPI Oktober 2022

SCB har presenterat konsumentprisindex för 2022 vilket påverkar lokalhyresavtal med indexklausul. KPI för oktober 2022, med bastal 1980,  är 384,04 vilket betyder en hyresändring med 10,85% den 1 januari 2023.

Hyresförhandlingar 2022

Vi har träffat överenskommelse med Hyresgästföreningen Region Stockholm om hyreshöjning för 2022 i följande områden:

 • Vaxholm med 1,65 % från den 1 januari
 • Norrmalm, Södermalm, Kungsholmen och Östermalm med 1,8 % från 1 februari

KPI Oktober 2021

SCB har presenterat konsumentprisindex för 2021 vilket påverkar lokalhyresavtal med indexklausul. KPI för oktober 2021, med bastal 1980,  är 346,44 vilket betyder en hyresändring med 2,8% den 1 januari 2022.

Hyresförhandlingar 2021

Vi har träffat överenskommelse med Hyresgästföreningen Region Stockholm om hyreshöjning för 2021 med 1,75% från den 1 april i Stockholm och 1,50% från 1 juli i Vaxholm.

Covid-19

Vi följer noga rekommendationer från Folkhälsomyndigheten och Fastighetsägarna Stockholm.
Läs gärna Fastighetsägarnas Allmänna Råd 
Dessa finns även att läsa på våra digitala porttavlor.
 
Tänk på att
-undvik att röra dig i trapphus, hiss eller allmänna utrymmen om du är sjuk
-använd gärna armbågen eller handskar om du trycker på knappar
-städa tvättstugan lite extra efter dig, torka även av knappar på maskinerna.
-använd inte tvättstugan om du är sjuk
-endast mycket akuta fel åtgärdas hemma hos någon som är sjuk och i sådana fall måste vi först säkerställa att vår personal kan utföra sitt jobb utan att riskera smitta.
 
Om ni vill hjälpa varandra i fastigheten får ni gärna ta kontakt via oss. Meddela oss om ni är villiga att hjälpa eller behöver hjälp så kan vi sätta er i kontakt med varandra.
 
Våra fastighetsskötare jobbar enbart om de är friska men undviker idag besök om ärendet kan vänta något. De kommer fråga om ditt hälsotillstånd när ni bestämmer tid.
Städfirman har full kapacitet och städar som vanligt. De använder desinfektionsmedel på handtag, hissknappar mm.

Ny lagstiftning om rökförbud

Den nya lagen (2018:2088) om tobak och liknande produkter trädde i kraft den 1 juli 2019. Lagen omfattar även e-cigaretter. Lagen innebär bl a att det allmänna rökförbudet utvidgas till att omfatta följande platser:

 • Lekplatser som allmänheten har tillträde till
 • Inhägnade platser utomhus huvudsakligen avsedda för idrottsutövning
 • Entréer till lokaler och  utrymmen som allmänheten har tillträde till
 • Uteserveringar
 • Områden som är avsedda för den som reser med kollektivtrafik

I våra fastigheter gäller redan rökförbud i husets allmänna utrymmen, även på vädringsbalkonger. Rökning är förbjuden/undanbedes/ i lägenheterna eftersom röken stör grannar och förstör ytskikt. Man kan bli ekonomiskt ansvarig för att återställa en nikotinskadas lägenhet och i yttersta fall uppsagd pga störning.

Fimpar får inte slängas ut genom fönster/balkonger, lämnas på gården eller utanför porten. Rökning är tillåten endast på viss del av gården under förutsättning att man alltid tar fimparna med sig därifrån samt röker på behörigt avstånd från portar och fönster. Rökförbud gäller även på gatsidan där man måste ha behörigt avstånd till portar och fönster så rök inte kan lea sig tillbaka in i huset.

Ny lagstiftning för andrahandsupplåtelser och lägenhetsbyten

Från den 1 oktober 2019 gäller nya och skärpta regler för bl a andrahandsuthyrning och svarthandel med lägenhetskontrakt.

 • Andrahandsuthyrning/upplåtelse kräver tillstånd och saknas tillstånd kan förstahandshyresgästen bli av med sitt kontrakt omedelbart. Det gäller även om hyra inte tagits ut, dvs även vid lån och ”lånbyte”.
 • Tar man ut en för hög hyra, mer än man själv betalar,  riskerar man att bli  av med sitt förstahandskontrakt.
 • Andrahandshyresgästen får rätt att kräva tillbaka hyra i upp till två år
 • Ett påslag om max 15% accepteras om lägenheten är fullt möblerad.
 • Möjligheten till rättelse vid olovlig andrahandsuthyrning tas bort
 • Hyresnämnden ska inte tillåta byte till villa eller bostadsrätt
 • Hyresnämnden ska neka byte om det finns anledning att anta att olaglig ersättning betalats eller begärts
 • Lämnar man oriktiga eller förfalskade uppgifter och intyg vid ett lägenhetsbyte anses brottet som grovt med påföljden fyra års fängelse
 • En inneboende ska enbart betala den del av hyran som förhyrningen omfattar.
 • Det är enbart ett inneboendeförhållande om förstahandshyresgästen själv är bosatt i lägenheten full tid.
 • Man ska ha bott i sin lägenhet ett år för att kunna ansöka om byte
 • Straffet för att sälja ett hyreskontrakt får skärpt fängelsestraff
 • Det blir brottsligt att köpa ett hyreskontrakt med fängelsestraff som påföljd
 • Det är sedan 1 juli 2018 brottsligt att lämna oriktiga uppgifter till Skatteverket

Straffskalan för de olika brotten är

 • att sälja ett hyreskontrakt – Böter eller fängelse i två till fyra år
 • att köpa ett hyreskontrakt – Böter eller fängelse i två till fyra år
 • att ta betalt vid ett lägenhetsbyte – Böter eller fängelse i två till fyra år
 • felaktig folkbokföring – Böter eller fängelse i upp till sex månader
 • olovlig andrahandsuthyrning – Förstahandskontraktet är förverkat/förlorat/
 • olovlig andrahandsuthyrning i kombination med för hög hyra – Böter eller fängelse

Riktlinjer Andrahandsuthyrning

Riktlinjer Lägenhetsbyte

Felaktig folkbokföring är straffbart

Du ska vara folkbokförd där du bor. Sedan den 1 juli 2018 är det ett brott både att inte lämna och att lämna felaktiga uppgifter om folkbokföring. Ny folkbokförings adress ska lämnas inom en vecka från det att man flyttat.  Straffet är böter eller fängelse i högst sex månader.

Airbnb, semesterbyte, korttidsuthyrning riskerar ditt hyresavtal

Vi  ger inte tillstånd till andrahandsupplåtelse som är att betrakta som semester- eller hotellboende. Inte heller s.k. semesterlånbyte. Läs mer under fliken Andrahandsuthyrning.

All typ av upplåtelse av lägenhet till annan, dvs att låta någon bo i din lägenhet, kräver skriftlig ansökan och tillstånd. Att låna ut lägenheten till vänner och familj utan ersättning kräver också tillstånd om man inte själv bokstavligen bor kvar i lägenheten. Om en sambo eller inneboende flyttar in är det lämpligt att meddela oss så vi inte startar en utredning om olovlig andrahandsuthyrning.

Lagstiftningen har skärpts från den 1 oktober 2019 i de fall man hyr ut, lånar ut, har ett oriktigt inneboende- eller samboförhållande. Som hyresgäst riskerar man att förlora sitt lägenhetskontrakt med omedelbar verkan, möjligheten att vidta rättelse har tagits bort.

Här lämnar du grovsopor och sorterat avfall

Alla medborgare är enligt lag själva skyldiga att sortera och lämna sitt avfall på avsedd och anvisad plats. Hushållsavfall och i vissa fall tidningar och matavfall går att sortera i huset du bor men för alla övriga fraktioner ska du vända dig till den plats  kommunen anvisar. Det är inte frivilligt utan lag att sortera.

Brandsäkerhet

Kontrollera era brandvarnare regelbundet och byt batteri om det behövs.
Kontakta oss snarast om de slutar att fungera eller om brandvarnaren förkommit.

Kom i håg: Stäng in branden!

Brinner det i din lägenhet, ta dig ut och stäng dörren efter dig. Då sprider sig inte röken ut i trapphuset lika fort. Larma 112.

Gå aldrig ut i ett rökfyllt trapphus! Brinner det hos någon annan och trapphuset är rökfyllt – stanna i din lägenhet och håll dörrar och fönster stängda. Larma 112. Räddningstjänsten hjälper dig ut.

Mer brandskyddsinformation: Skydda dig och dina grannar mot brand

Nedanstående länk leder till en interaktiv kurs i brandskydd med övningar direkt på skärmen: Brandskyddsbanken Kurserna finns på flera språk

Barnsäkerhet

Det är föräldrars ansvar att barnsäkra lägenheten. Ring oss om ni vill ha råd om hur ni ska gå till väga. Åtgärderna ska återställas vid flytt. Tips finns här