Felanmälan – Stockholm

För fastighetsskötsel och jour anlitar vi AB BK Fastighetsservice

Felanmälan till fastighetsskötaren:
Vardagar, 07-16                  08-556 966 30   lunch 11.30-12.30
Dygnet runt.                          Felanmälan
Jour, utanför arbetstid     08-714 82 10

Felanmälan till vårt kontor:
Vardagar, 09-16                  08-661 45 50
Dygnet runt.                          Fors Fastigheter

Journummer får endast användas vid akuta fel som inte kan vänta till nästa vardagex. allvarliga läckage: BK Fastighetsservice 08-714 82 10