TV / Bredband

TV-licens och fria kanaler

För public service-utbudet i SVT, UR och SR betalar man TV-licens till Radiotjänst. Det basutbud, fria kanaler, som sänds digitalt utan abonnemang varierar något hos våra leverantörer. Endast Com Hem sänder de fria basutbud analogt.

Vi hänvisar till respektive leverantör för att se aktuella kanalplaner och erbjudanden. Vid tecknande av abonnemang ingår normalt den basutrustning man behöver för att kunna ta emot digitala signaler i sin tv. En digitalbox för mottagning av det analoga basutbudet kostar från ca 200 kronor i handeln och är nödvändig om man har en äldre typ av TV-mottagare och inte önskar teckna abonnemang. Extra uttag bekostar hyresgästen själv med hjälp av behörig installatör.

TV, bredband och IP-telefoni i Stockholm

Vi har ett stort utbud av leverantörer av TV och bredbandstjänster att välja mellan i våra fastigheter. Hyresgästen tecknar eget abonnemang med vilket följer utrustning som kopplas till befintligt uttag i lägenheten.

 


Erbjuder ett öppet fibernät med ett stort antal leverantörer. Nätverksuttag finns i ett bredbandsskåp i hallen eller bredvid elmätaren. Leverantörerna erbjuder digital-TV, internet och telefoni i fri konkurrens. Från bredbandsskåpet har man ett trådlöst lägenhetsnät eller bekostar själv dragning av ett fast lägenhetsnät.

För information, beställning och felanmälan kontakta IP-Only

Du söker på hemsidan med hjälp av din adress och ditt officiella lägenhetsnummer.
Kundservice 0-18 843 27 27
www.ip-only.se

 


Erbjuder analog och digital-TV, bredband och telefoni. Anslutning görs i antennuttaget, vanligen placerat i vardagsrummet. Com Hem sänder basbudet både analogt och digitalt.

Com Hem erbjuder även sina tjänster i IP-Onlys nät.
För information, beställning och felanmälan kontakta Com Hem.
Kundservice 90 222
www.comhem.se

 


Erbjuder digital-TV, bredband och telefoni. Anslutning görs i nätverksuttaget, normalt placerat innanför lägenhetens ytterdörr, som ett trådlöst lägenhetsnät s k “Telia Smart”. Det går även att på egen bekostnad låta Telia dra ett fast lägenhetsnät.
För information, beställning, installation och felanmälan kontakta Telia.
Kundservice 90 200
www.telia.se 

TV i Vaxholm

Boxer erbjuder digital-TV. Anslutning görs i antennuttaget, vanligen placerat i vardagsrummet. Boxer sänder fria kanaler digitalt. En digital mottagare krävs via box eller TV.
För information, beställning och felanmälan kontakta Boxer.
Kundservice 0771-73 74 75

www.boxer.se