TV / Bredband

TV-licens och fria kanaler

För public service-utbudet i SVT, UR och SR betalar man en public service avgift som tas ut via skattsedeln. Det basutbud, fria kanaler, som sänds digitalt utan abonnemang varierar något hos våra leverantörer. Tele2 sänder basutbud digitalt.

Vi hänvisar till respektive leverantör för att se aktuella kanalutbud och erbjudanden.  Extra uttag eller fasta lägenhetsnät bekostar hyresgästen själv med hjälp av behörig installatör. De flesta leverantörer erbjuder trådlösa alternativ.

TV, bredband och IP-telefoni i Stockholm

Vi har ett stort utbud av leverantörer av TV och bredbandstjänster att välja på i våra fastigheter. Hyresgästen tecknar eget abonnemang med vilket ibland följer utrustning som kopplas till befintligt uttag i lägenheten. I visa fall behöver man komplettera med ett eget modem eller digitalox.

 
Erbjuder ett öppet fibernät med ett stort antal leverantörer. Nätverksuttag finns i ett bredbandsskåp i hallen eller bredvid elmätaren. Leverantörerna erbjuder digital-TV, internet och telefoni i fri konkurrens. Från bredbandsskåpet har man ett trådlöst lägenhetsnät eller bekostar själv dragning av ett fast lägenhetsnät.

För information, beställning och felanmälan kontakta GlobalConnect, tidigare IP-Only. Önskar du beställa Tele2 eller Telia i fibernätet är det säkrast att beställa via GlobalConnects hemsida.

Du söker på hemsidan med hjälp av din adress, ort och ditt officiella lägenhetsnummer.
Kundservice 0200 43 00 00 eller kundservice
www.globalconnect.se

 
Erbjuder digital-TV, bredband och telefoni. Anslutning görs i antennuttaget eller i GlobalConnect skåpet. Du måste ange vid beställning vilket nät du väljer.

Tele2 sänder utan kostnad grundutbudet ”must carry” digitalt i antennuttaget. Läs mer här 

För information, beställning och felanmälan kontakta Tele2.
Kundservice 90 222
www.tele2.se


Erbjuder digital-TV, bredband och telefoni. Anslutning görs i nätverksuttaget, normalt placerat innanför lägenhetens ytterdörr, eller i GlobalConnect skåpet, se ovan.

För information, beställning, installation och felanmälan kontakta Telia.
Kundservice 90 200
www.telia.se 

TV, bredband och IP-telefoni i Vaxholm

Vaxholms Stadsnät erbjuder öppet fibernät via kommunikationsoperatören Zitius. Utbudet hittar du hos Zmarket med hjälp av adress, ort och lägenhetsnummer. Uttaget finns placerat i hallen tillsammans med ett eluttag. Därifrån kan man ha ett wi-fi nät i lägenheten för TV och internet. På egen bekostnad kan man dra ett lägenhetsnät.

www.zmarket.se

Boxer erbjuder digital-TV. Anslutning kan göras i antennuttaget men företrädesvis i LAN-uttaget i hallen, då kan man även få internet. En digital mottagare krävs.
För information, beställning och felanmälan kontakta Boxer.
Kundservice 0771-73 74 75

www.boxer.se