TV / Bredband

TV-licens och fria kanaler

För public service-utbudet i SVT, UR och SR betalar man en public service avgift som tas ut via skattsedeln. Det basutbud, fria kanaler, som sänds digitalt utan abonnemang varierar något hos våra leverantörer. Com Hem sänder ett utökat basutbud digitalt.

Vi hänvisar till respektive leverantör för att se aktuella kanalutbud och erbjudanden.  Extra uttag bekostar hyresgästen själv med hjälp av behörig installatör. De flesta leverantörer erbjuder trådlösa alternativ.

TV, bredband och IP-telefoni i Stockholm

Vi har ett stort utbud av leverantörer av TV och bredbandstjänster att välja mellan i våra fastigheter. Hyresgästen tecknar eget abonnemang med vilket följer utrustning som kopplas till befintligt uttag i lägenheten.


Erbjuder ett öppet fibernät med ett stort antal leverantörer. Nätverksuttag finns i ett bredbandsskåp i hallen eller bredvid elmätaren. Leverantörerna erbjuder digital-TV, internet och telefoni i fri konkurrens. Från bredbandsskåpet har man ett trådlöst lägenhetsnät eller bekostar själv dragning av ett fast lägenhetsnät.

För information, beställning och felanmälan kontakta IP-Only

Du söker på hemsidan med hjälp av din adress, ort och ditt officiella lägenhetsnummer.
Kundservice 0-18 843 27 27
www.ip-only.se


Erbjuder digital-TV, bredband och telefoni. Anslutning görs i antennuttaget, vanligen placerat i vardagsrummet. Com Hem sänder från 8 september 2020 basbudet enbart digitalt.

I sitt abonnemangsfria digitala abonnemang sänder Com Hem SVT1, SVT2, SVT24, SVT Barn, Kunskapskanalen, TV3, TV4, Kanal5, TV6, TV8, Kanal 9. Kanal 11, FOX, AxessTV och eventuell lokal tv-kanal.

Sändningarna av det analoga abonnemangsfria grundutbudet upphör den 8 september 2020. För information på flertalet språk gå in på comhem.se/dgitalisering

Com Hem erbjuder även sina tjänster i IP-Onlys nät.
För information, beställning och felanmälan kontakta Com Hem.
Kundservice 90 222
www.comhem.se


Erbjuder digital-TV, bredband och telefoni. Anslutning görs i nätverksuttaget, normalt placerat innanför lägenhetens ytterdörr, som ett trådlöst lägenhetsnät s k ”Telia Smart”. Det går även att på egen bekostnad låta Telia dra ett fast lägenhetsnät.
För information, beställning, installation och felanmälan kontakta Telia.
Kundservice 90 200
www.telia.se 

TV, bredband och IP-telefoni i Vaxholm

Vaxholms Stadsnät erbjuder öppet fibernät via kommunikationsoperatören Zitius. Utbudet hittar du hos Zmarket med hjälp av adress, ort och lägenhetsnummer. Uttaget finns placerat i hallen tillsammans med ett eluttag. Därifrån kan man ha ett wi-fi nät i lägenheten för Tv och internet. På egen bekostnad kan man dra ett lägenhetsnät.

www.zmarket.se

Boxer erbjuder digital-TV. Anslutning görs i antennuttaget, vanligen placerat i vardagsrummet. Boxer sänder fria kanaler digitalt. En digital mottagare krävs i din TV eller via en box.
För information, beställning och felanmälan kontakta Boxer.
Kundservice 0771-73 74 75

www.boxer.se