Andrahand och Inneboende

Läs informationen nedan så du vet vad som gäller. Ladda ner och fyll i ansökan här . Andrahandsavtal,  inventarielista och intyg för att styrka dina skäl finns hos Fastighetsägarna Dokument . Dokumenten är gratis och kan även signeras digitalt.

Skicka avtal och bilagor till oss för godkännande. Digitalt signerat går bra att skicka via mail, manuellt ifyllda ska skickas via post. 

Tänk på att:

 • Vi medger uthyrning i upp till 9 månader åt gången, för provsamboende 2×6 månader
 • Vi medger inte uthyrning tillsvidare
 • Hyresavtalet ska upphöra när det går ut, ingen automatisk förlängning
 • Man kan ha en kortare uppsägningstid under hyrestiden
 • Den förhandlade hyran gäller även för andrahandshyresgästen
 • Andrahandshyresgästen är bunden att följa ev hyresändringar under hyrestiden 
 • För möblering godkänner vi ett påslag på 10%, enligt Hyresnämndens praxis.
 • Andrahandshyresgästen ska stå för faktiska kostnader som el, gas, bredband mm
 • Andrahandshyresgästen ska ha en egen hemförsäkring
 • Lämna aktuella kontaktuppgifter både till förstahands- och andrahandshyresgästen.
 • Godkända andrahandshyresgästen får sitt namn i porttelefon och på porttavla
 • Förstahandshyresgästen blir dold i porttelefonen under uthyrningstiden
 • Båda namnen syns på porttavlan

Från den 1 oktober 2019 skärps lagstiftningen kring andrahandsuthyrning och inneboende. Läs faktablad här

Se under fliken Nyheter samt i Fastighetsägarnas riktlinjer

För att hyra ut en lägenhet i andra hand måste man ha tillstånd. Det gäller även om man lånar ut lägenheten utan att ta betalt. Man har rätt att ha inneboende utan tillstånd men då ska det vara en person som inte har rätt att själv förfoga över lägenheten och som bor där samtidigt som förstahandshyresgästen. Hyr man bara ut del av lägenheten men inte vistas eller bor där själv räknas det som en andrahandsupplåtelse. Det är lämpligt att meddela hyresvärden om man har en inneboende så att vi inte startar en utredning om olovlig andrahandsupplåtelse.

För att få tillstånd ska man ha beaktansvärda skäl. Sådana skäl kan vara studier eller arbete på annan ort, provsammanboende eller sjukdom. Man måste kunna styrka sina skäl för att få tillstånd.

Att låna ut lägenheten till vänner/släktingar/bekanta, oavsett kort eller lång tid, kräver tillstånd eftersom det är en andrahandsupplåtelse. Det kräver dessutom ett beaktansvärt skäl. Man kan förlora sitt hyresavtal om man inte informerar eller söker tillstånd.

Vi ger inte tillstånd till s.k. ”semesterbyte” eller uthyrning per natt via sajter som ex Airbnb. Har man inte tillstånd är det ett kontraktsbrott och förstahandskontraktet sägs upp för förverkande dvs omedelbar avflyttning.

Man har inte rätt att ta ut en högre hyra än den som är förhandlad för lägenheten. Är lägenheten möblerad accepterar vi ett påslag på 10%. Det är det påslaget som Hyresnämnden godtar om lägenheten är fullt möblerad.  

Har man en eller flera inneboende ska de enbart betala den del av hyran som förhyrningen avser. Den samlade hyran, inkluderat förstahandshyresgästens del, får inte överstiga den hyra förstahandshyresgästen betalar.

Under hyrestiden är förstahandshyresgästen fullt ut ansvarig för lägenheten. Informera andrahandshyresgästen om de ordningsregler som finns i huset, finns för nedaddning här.
All upplåtelse i andra hand ska ske med hänsyn gentemot övriga hyresgäster i huset. Vid ev störningar eller uteblivna hyresbetalningar kan förstahandskontraktet sägas upp.

Läs Fastighetsägarnas Riktlinjer för andrahandsuthyrning  samt Faktablad nya regler