Autogiro

Autogiro är ett enkelt  och säkert sätt att betala hyran. Det enda man behöver se till är att det finns pengar på kontot på förfallodagen. Vi skickar hyresavisering via mail och drar sedan den aviserade summan på förfallodagen.

Ansökan görs direkt i din internetbank. Gå till autogiro och sök efter den betalningsmottagare som står på din hyresavi.

Alternativt fyller du i vår ansökningsblankett Autogiro.

Fyll i direkt på skärmen, skriv ut och skriv under. Ansökan skickas till oss per post eller scannad via mail. Bekräftelse om godkännande lämnas innan den första dragningen sker via autogiro.