FELANMÄLAN – ALLMÄNT

Felanmälan

För fastighetsskötsel och jour välj i menyn ovan

BK Fastighetsservice felanmälan
Vårt kontor mejl

Brand, sjukdomsfall eller Gasläcka 112

Övriga kontaktuppgifter för felanmälan- och jour:

Anticimex 075-245 10 00  www.anticimex.com
E.on 010-228 33 43  www.eon.se
Adven 010-455 08 85  www.adven.se
Hissen 08-618 48 48  www.hissen.se
Stockholm Gas 0771-41 01 00  www.stockholmgas.se
Ellevio 0771-53 53 00  www.ellevio.se
Fortum 020-46 00 00  www.fortum.se

Stockholm Exergi 020-31 31 51  www.stockholmexergi.se
Stadsmissionens 020-78 78 60  Nattjour 

Tele2 Kundservice 90 222
Telia Kundservice Privat 90 200
Telia Kundservice Företag 90 400
Boxer Kundservice 0771 21 10 00
GlobalConnect Kundservice 0200 43 00 00