LÄGENHETSBYTE

Vid ansökan om byte av lägenhet ska det finnas beaktansvärda skäl för bytet och det ska vara byte av permanent bostad. Den föreslagna hyresgästen ska kunna godtas som ny hyresgäst hos oss.

Från den 1 oktober 2019 har lagstiftningen skärpts vad gäller bl a lägenhetsbyten. Handel med lägenhetskontrakt är nu brottsligt för både köpare och säljare med upp till fyra års fängelse i straffskalan. Att lämna oriktiga uppgifter vid ett lägenhetsbyte anses som ett grovt brott med påföljden fyra års fängelse.

Ansökningsblankett finns under Dokument: Bytesansökan Kontakta oss om du saknar inloggning.

  • Skriv under både ansökan och försäkran
  • Beskriv och motivera skälet till bytet, bifoga handlingar som styrker dina skäl
  • Familjebevis för samtliga i bytet
  • Egen upplysning där lån framgår för samtliga i bytet
  • Redogörelse för vilka andra bostäder man har tillgång till ex fritidshus, bostadsrätt, villa
  • Arbetsgivareintyg för föreslagen hyresgäst Arbetsgivarintyg
  • Hyresavtal för övriga lägenheter som ingår i bytet/byteskedjan
  • Andra handlingar som är väsentliga för bytets handläggning
  • Ansökan skickas eller lämnas till oss i original

Handläggningen påbörjas när komplett ifylld och underskriven ansökan och försäkran kommit oss tillhanda tillsammans med begärda handlingar. Vi kan begära in fler handlingar om vi anser det nödvändigt.

Handläggningstid är normalt 4 – 8.

Läs gärna igenom Fastighetsägarnas Riktlinjer för lägenhetsbyte Guiden kommer uppdateras när den nya lagstiftningen träder i kraft 1 oktober 2019.

Följ råden i: Städtips vid flytt