LÄGENHETSBYTE

Vid ansökan om byte av lägenhet ska det finnas beaktansvärda skäl för bytet och det ska vara byte av permanent bostad. Den föreslagna hyresgästen ska kunna godtas som ny hyresgäst hos oss. Byten mot villa och bostadsrätt är inte tillåtet.

Från den 1 oktober 2019 har lagstiftningen skärpts vad gäller bl a lägenhetsbyten. Handel med lägenhetskontrakt är nu brottsligt för både köpare och säljare med upp till fyra års fängelse i straffskalan. Att lämna oriktiga uppgifter vid ett lägenhetsbyte anses som ett grovt brott med påföljden upp till fyra års fängelse.

Ansökningsblankett finns här: Ansökan om lägenhetsbyte

För att korta handläggningstiden använd vår blankett och bifoga de handlingar som krävs för samtliga parter i byteskedjan direkt.

 • Skriv under både ansökan och försäkran i original eller signera digitalt via Kivra
 • Beskriv och motivera skälet till bytet för samtliga parter i byteskedjan
 • Bifoga handlingar som styrker dina skäl, ex ändrad inkomst
 • Familjebevis från Skatteverket för samtliga i byteskedjan
 • Kreditupplysning för föreslagen hyresgäst 
 • Redogörelse för tillgång till andra bostäder ex fritidshus, bostadsrätt, hyresrätt och/eller villa för samtliga i byteskedjan
 • Föreslagen hyresgäst får inte ha betalningsanmärkningar, skulder till Kronofogden eller Skatteverket och ska ha en deklarerad inkomst motsvarande tre gånger årshyran.
 • Arbetsgivareintyg för föreslagen hyresgäst Arbetsgivarintyg
 • Hyresavtal för samtliga lägenheter som ingår i byteskedjan
 • Andra handlingar som är väsentliga för bytets handläggning
 • Kontaktuppgifter till samtliga hyresvärdar i byteskedjan ska bifogas
 • Skicka ansökan med försäkran och bilagor till oss i pappersform

Handläggningen påbörjas när komplett ifylld och underskriven ansökan kommit oss tillhanda tillsammans med begärda handlingar. Vi kan begära in fler handlingar om vi anser det nödvändigt.

Handläggningstid är normalt 4 – 8 veckor.

Läs gärna igenom Fastighetsägarnas Riktlinjer för lägenhetsbyte

Följ råden i: Städtips vid flytt