LÄGENHETSBYTE

Lägenhetsbyte

Vid ansökan om byte av lägenhet ska det finnas beaktansvärda skäl och det ska vara byte av permanent bostad. Den föreslagna hyresgästen ska kunna godtas som ny hyresgäst hos oss. Byten mot villa och bostadsrätt är inte tillåtet.

Bytesansökan hittar du här Ansökan

För att korta handläggningstiden laddas alla dokument upp direkt i bytesportalen

 • Beskriv och motivera skälet till bytet för samtliga parter i byteskedjan
 • Bifoga handlingar som styrker dina skäl, ex ändrad inkomst
 • Familjebevis från Skatteverket för samtliga i byteskedjan
 • Kreditupplysning för föreslagen hyresgäst/er
 • Arbetsgivarintyg  för föreslagen hyresgäst
 • Lönespecifikationer de senaste 3 månaderna
 • Redogörelse för tillgång till andra bostäder ex fritidshus, bostadsrätt, hyresrätt och/eller villa för samtliga i byteskedjan. Försäkringsbrev för annan bostad ska bifogas
 • Föreslagen hyresgäst får inte ha betalningsanmärkningar, skulder till Kronofogden eller Skatteverket och ska ha en deklarerad inkomst motsvarande ca tre gånger årshyran.
 • Hyresavtal för samtliga lägenheter som ingår i byteskedjan
 • Andra handlingar som är väsentliga för bytets handläggning
 • Kontaktuppgifter till samtliga hyresvärdar i byteskedjan ska bifogas
 • Mer information finns i Bytesportalen
 • Signera ansökan och försäkran med BankID och skicka in

Handläggningen påbörjas när komplett ifylld och underskriven ansökan kommit oss tillhanda tillsammans med begärda handlingar. Vi kan begära in fler handlingar om vi anser det nödvändigt.

Handläggningstid är normalt 4 – 8 veckor.

Från den 1 oktober 2019 har lagstiftningen skärpts vad gäller bl a lägenhetsbyten. Handel med lägenhetskontrakt är nu brottsligt för både köpare och säljare med upp till fyra års fängelse i straffskalan. Att lämna oriktiga uppgifter vid ett lägenhetsbyte anses som ett grovt brott med påföljden upp till fyra års fängelse.

Läs Fastighetsägarnas Riktlinjer för lägenhetsbyte och Riktlinjer för in- avflyttning.pdf

Följ råden i: Städtips vid flytt