LÄGENHETSBYTE

Man har rätt att byta sin lägenhet mot en annan hyresrätt om det finns beaktansvärda skäl och det är fråga om byte av permanent bostad.

För ansökningsblankett: Bytesansökan

Fyll i direkt på skärmen, skriv ut och skriv under både ansökan och försäkran. Det går även att fylla i/komplettera för hand efter utskrift. På sid 2 framgår vilka handlingar som ska bifogas. Det är viktigt att skälet för bytet förklaras. Ansökan skickas till oss per post.

Handläggningen påbörjas när komplett ifylld och underskriven ansökan och försäkran kommit oss tillhanda tillsammans med begärda handlingar. Handläggningstid normalt 4 – 8 veckor.

Mall för arbetsgivarintyg finns här: Arbetsgivarintyg

Läs gärna igenom Fastighetsägarnas ”Guide till lägenhetsbyte”:
Riktlinjer Lägenhetsbyte 2016

Följ råden i: Städtips Vid Flytt