Uppsägning

Uppsägning av hyreskontrakt

En bostadshyresgäst har alltid 3 månaders uppsägningstid från närmsta månadsskifte.
I undantagsfall kan en kortare tid överenskommas.

Lokalhyresgäster har 3-9 månaders uppsägning.
Uppsägningstiden är angiven i kontraktet

Blankett för uppsägning finns här: Uppsägning