Allmän Information

Hyresgästinformation


Här finner du våra ordningsregler

Ordningsregler

A-Ö som broschyr för utskrift
Hyresgästinformation

Adressändra din post
När du flyttar måste du ändra din postadress. Tänk på att anmäla ny adress i god tid för att din post ska komma rätt. Adressändring gör du på telefon 0771- 97 98 99 eller via Adressändring.
Ditt lägenhetsnummer för folkbokföring finns på porttavlan i anslutning till ditt namn samt på kontraktet. Det är ett brott som kan leda till böter eller fängelse om man inte uppger eller låter bli att uppge korrekt folkbokföring.

Airbnb/Semesterlånbyte
Vi tillåter inte andrahandsupplåtelse som är att betrakta som semester- eller hotellboende. Det har ingen betydelse om man tar ut en hyra, avgift eller om man inte tar betalt alls. Läs mer om vad som gäller för Andrahandsuthyrning.

Andrahandsuthyrning
För att hyra ut din lägenhet i andra hand så måste du ha ett beaktansvärt skäl och tillstånd från oss.
Läs mer om Andrahandsuthyrning.

Autogiro
Med autogiro dras hyran automatiskt från ditt bankkonto varje månad. Hyran aviseras som vanligt som via mail. Det framgår av hyresavin om pengarna dras via autogiro.
Läs mer om Autogiro

Barnsäkerhet
Som hyresgäst ansvarar du för att lägenheten är barnsäkrad. En lägenhet går att barnsäkra med enkla medel ex barnspärrar på spis, skåp, lådor och fönster. För att förhindra olyckor får barn inte uppehålla sig i fastighetens allmänna utrymmen utan vuxens sällskap.
Se t ex till att spisen har tippskydd, fler tips kan du få här på
Din Säkerhet 

Barnvagnar
Barnvagnar får enligt en dom i Kammarrätten inte ställas i trapphus eller port. Vår rekommendation är att man anpassar vagnen efter förutsättningarna i huset. Finns det hiss ska vagnen tas upp i lägenheten. Den kan alltid ställas på gård eller i eget källarförråd om barnvagnsrum saknas. Kontakta oss gärna för att diskutera vilka förutsättningar som finns. Ställs barnvagnen hindrande kan det vara skäl för uppsägning av kontraktet för framkallande av fara.
Se filmen om Brandförlopp i Barnvagn från MSB

Brand
Ring SOS Alarm på nummer 112 om det börjar brinna. Ladda ner SOS-appen så kan SOS-operatören se din position

Brandsäkerhet
Cyklar, grovsopor, dörrmattor, tidningspåsar, vagnar och liknande får inte ställas i port, trapphus, på vädringsbalkonger, i vinds- eller källargångar. Brandförsvaret kräver fria utrymningsvägar och inga brandfarliga föremål i allmänna utrymmen. Bildäck får inte förvaras inom fastigheten.
Utförlig brandskyddsinformation:
Skydda dig och dina grannar mot brand 
Brandskydd – Checklista för hyresgästen

Nedanstående länk leder till en interaktiv kurs i brandskydd med övningar direkt på skärmen Brandskyddsbanken Kursen finns på flera språk.

Fire safety in the home watch the training programme and take the test. Multiple language

Brandvarnare
Alla lägenheter är utrustade med brandvarnare. Det är hyresgästens ansvar att kontrollera funktion och byta batteri. Om brandvarnaren går sönder ska ni skyndsamt ringa oss så byter vi till en ny. Vi rekommenderar att du som hyresgäst har en brandsläckare och en brandfilt i lägenheten.

Byte
Om du vill byta din lägenhet behöver du vårt och den andra hyresvärdens godkännande.
Läs mer om byte av bostad under länken Lägenhetsbyte

Cyklar
Cyklar som används regelbundet kan ställas i eller vid markerade cykelställ inom fastigheten. Ställen är enbart till för cyklar som används regelbundet. Cyklar får inte bäras upp till lägenheten, vinden eller ner i källaren. Dels skadas väggarna i trapphuset dels skadas golven i lägenheten som hyresgästen då blir ersättningsskyldig för. Luta inte cykeln mot fasaden och var rädd om snickerier och målade ytor när du tar cykeln genom huset till gården. Cyklar får inte långtidsparkeras i våra cykelställ, ägaren till cykeln måste själv ordna ett förråd på annan plats. Se Stockholm stads hemsida för tips på cykelparkering. Vi gör regelbundet utrensning bland kvarglömda/övergivna cyklar och rekommenderar att ni märker er cykel med tydligt namn.

Dimmers
Hyresgästen ansvarar för service och skötsel av installerade dimmers. Vissa typer av dimmers innehåller säkringar som kan behöva bytas.

Däck
Däck får inte förvaras i fastigheten, inte ens i eget låst förråd, då de utgör en stor fara vid en ev brand. Det gäller alla typer av däck bil, cykel, barnvagn mm

El
Du som hyresgäst tecknar själv abonnemang för hushållsel hos valfri leverantör.

E-postfaktura
Vi skickar hyresavin via mail. Det går bra att anmäla sig till autogiro via vår hemsida eller via bankens portal.

Entréer
Du får inte ställa föremål, barnvagnar eller cyklar framför entréer och trapphus då det är utrymningsvägar. Se alltid till att stänga porten efter dig så inte obehöriga kan smita in.
Vintertid finns borste och sand lättillgängligt för alla i närheten av port/gård. Använd gärna dessa om vi inte hunnit skotta för att undvika skador.

Fastighetsförsäkring
Fastigheten är försäkrad hos Brandkontoret.

Fastighetsskötare
Fastighetsskötarna ansvarar för fastighetens drift och skötsel.

Fast inredning
Det är inte tillåtet att utan skriftligt tillstånd ändra fast inredning i lägenheten. Det är inte tillåtet att själv bygga om kök eller badrum eller byta ut vitvaror som tillhör fastigheten.

Felanmälan
Läs mer under länken om Felanmälan.

Fest / Störande Ljud
Mellan klockan 22.00 och 08.00 får du inte spela högt eller väsnas i lägenhet eller trapphus. Tänk på att hyresgäster har olika tider för vila och arbete och alla har rätt till lugn och ro i hemmet. Ska du fira något speciellt och tror att det kan störa bör du informera dina grannar om det i god tid. Det är du som hyresgäst som ansvarar för dina gästers uppträdande. Blir du själv störd bör du först ta kontakt med din granne. Är det en stökig fest bör polisen tillkallas. Ring 114 14 eller 112.

Flyttstädning
Lägenheten ska vara väl städad och tömd vid avflyttning. Glöm inte balkongen, förrådet och cykelförrådet. Fråga oss gärna efter en broschyr om flyttstädning. I de flesta fall besiktigar vi bostaden för att godkänna städningen och för att se att inga skador på bostaden har uppstått. Du är skyldig att åtgärda borrade hål, skadade väggar och fast inredning.

Fläkt
Kolfilter ska bytas och fettfilter rengöras regelbundet. Du ansvarar själv som hyresgäst för att detta görs. Det ska alltid göras innan man flyttar från sin lägenhet. Reservdelar och tillbehör finns att köpa i vitvaruhandeln, även på nätet.

Folkbokföring
För att ändra folkbokföring ska du kontakta Skatteverket.
Ditt lägenhetsnummer för mantalsskrivningen finns på porttavlan i anslutning till ditt namn samt på kontraktet. Folkbokföring ska enligt lag anmälas inom en vecka från flytt. Om man låter bli att anmäla eller folkbokför sig där man inte bor kan man dömas till böter eller fängelse.

Förråd
Till de flesta lägenheter finns i regel ett förråd antingen på vinden eller i källaren, vilket framgår av hyreskontraktet. Sätt alltid ett ordentligt lås på ditt förråd, även om du inte använder det, och förvara inga värdesaker där. Brandfarliga ämnen får inte förvaras i utrymmet ex brandfarliga vätskor, däck.

Gas
Har du gasspis så tecknar du som hyresgäst själv abonnemang för gas hos Stockholm Gas på tel 0771-41 01 00. Vid kraftig gaslukt ring Gasjouren 020-44 11 00, vid akut fara 112.
Det är inte tillåtet att byta ut sin gasspis enligt erbjudande från Stockholm Gas. Gasspisen är vår egendom.

Golvbrunn i badrum
Golvbrunn i badrummet under badkar eller i anslutning till duschhörna/kabin bör rensas ett flertal gånger per år från hår och annan smuts. Detta utförs av hyresgästen. Stopp ska omgående anmälas till fastighetsskötaren.

Grill
Grillning på balkongen är inte tillåtet. Grillning på gård är tillåtet om man inte stör grannar och är noga med att städa undan samt se till att hantera kol/eld på ett ansvarsfullt sätt. Lämnar man sin grill på gården är det tillåtet för andra att använda den under förutsättning att den handhas med aktsamhet.

Grovsopor
Du ansvarar själv för borttransport av dina grovsopor från fastigheten. Du ansvarar också för att grovsoporna förvaras (t ex i eget vinds- eller källarutrymme) tills bortforsling sker. Grovsoporna får aldrig ställas på gården, i trapphuset, porten eller andra gemensamma utrymmen i huset, annat än när vi särskilt meddelat om hämtning – inte ens under kortare tid, se Skydda dig och dina grannar mot brand.
Kan du inte själv åka till en sopstation går det att beställa grovsophämtning av en av stadens entreprenörer. Stockholms Stads Returtjänst
Det går också bra att lämna miljöfarligt avfall och små-el till den mobila miljöstationen, läs mer om Mobila miljöstationen.

Hemförsäkring
Vid inbrott, vattenskada etc. är det värdefullt att ha en gällande ansvarsförsäkring. Den ger dig ekonomisk ersättning om du drabbas, det gäller även vid skadeståndsmål mm. Information om försäkringens innehåll och villkor får du från ditt försäkringsbolag.

Hiss
Fel på hissen ska rapporteras direkt till hissfirman, se telefonnummer i hissen eller på anslagstavlan. Kontrollera först om stoppet orsakats av att till exempel en grind är öppen. Om du inte har möjlighet att själv gå i trappor, be en granne om hjälp att kontrollera om grindarna är stängda. Tänk på att alltid sända ner hissen från våningsplanet – en enkel kontroll att den fungerar. Vid fel på hissen påbörjas reparation normalt nästkommande vardag. Jourutryckning görs enbart om någon sitter fast inne i hissen.

Husdjur
Håll ditt djur under uppsikt. Som hund- och kattägare måste du ta stort ansvar och visa hänsyn. Med tanke på allergiska och rädda personer får du inte låta djuren vistas i gemensamma utrymmen inne eller ute utan att de är kopplade och i sällskap av husse/matte. I tvättstugan får inga husdjur vistas. Tvättstugan måste lämnas väl rengjord och fri från djurhår som fastnat på ex kläder efter avslutat tvätt pass av hänsyn till de som inte har husdjur och för att inte störa maskinernas funktion. Hund-, kattfiltar o dyl får inte tvättas i tvättstugan. Tänk på att akvarier kan orsaka stora skador om de börjar läcka. Du kan bli skadeståndsskyldig om ett akvarium läcker eller dina husdjur har skadat lägenheten. Man kan även bli skadeståndsskyldig om djur skadar ytskikt i lägenheten. Det är självklart inte tilltet att rasta sina djur på innegård eller förmark. Man får inte spola ned kattsand i toaletten eftersom att det omvandlas till en betongliknande massa som fastnar och orsakar svåra stopp.

Hyran
Enligt ditt hyresavtal ska hyran betalas i förskott och vara oss tillhanda senast den sista vardagen varje månad. Det är viktigt att du alltid betalar hyran i tid annars riskerar du att mista ditt kontrakt. Om du har tappat bort din hyresavi ska du kontakta oss. Ange ditt namn och adress samt vilken månad som avses. Du kan ansöka om att betala din hyra genom Autogiro.

Inflyttning
Du har rätt till lägenheten klockan 12.00 på inflyttningsdagen. Inträffar inflyttningsdagen på en helg eller helgdag gäller första vardagen i månaden.

Innerdörrar
Plockar du bort innerdörrar i lägenheten måste de förvaras varsamt så att de utan skada kan återställas. De ska förvaras i ditt förråd och märkas med blyerts var de hör hemma.

Internet/TV
I Stockholm finns anslutning till IP-Only, Com Hem och Telia Fiber. I Vaxholm finns anslutning till Zitius och Boxer. Hyresgästen tecknar eget abonnemang och får själva bekosta extra uttag och fasta lägenhetsnät.
Se mer under länken TV/Bredband.

Jour
Jour till fastighetsskötaren 08-714 82 10 Se vidare under länken Felanmälan.

Kontaktuppgifter
Meddela oss så fort du byter telefonnummer eller mailadress så att vi vid behov kan få kontakt med dig både dag- och kvällstid. Meddela oss alltid vid längre tids bortavaro, mer än två veckor, om vem som har nycklar.

Kontraktet
Ditt exemplar av hyreskontraktet är en värdehandling, var rädd om det och förvara det på ett säkert ställe.

Lås
Låser du dig ute är det bra att ha en extranyckel hos en vän eller släkting. Meddela oss vem din kontaktperson är om något oförutsett sker om du exempelvis är bortrest. Hyresvärden ansvarar för att dörren är försedd med ett välfungerande lås. Övriga lås är hyresgästens ansvar.

Lägenhetsnummer
Det fyrsiffriga officiella lägenhetsnumret Skatteverket behöver för folkbokföring finns vid namnen på porttavlan och på kontraktet.

Markiser
Det är inte tillåtet att sätta upp markiser utan skriftlig tillåtelse från oss. Markiser kräver i de flesta fall bygglov

Mattor/filtar
Skakning eller piskning av mattor eller sängkläder får inte göras från fönster eller balkong.
Mattor får inte tvättas i husets tvättmaskiner eftersom de inte är avsedda för grovtvätt.

Målning och tapetsering
Vi målar och tapetserar med skäliga tidsmellanrum efter inkomna önskemål från hyresgäst. Du har rätt att på egen bekostnad måla och tapetsera din lägenhet om det sker på fackmannamässigt sätt. Tänk på att välja färger och tapeter som inte är extrema. Då kan du bli skyldig att återställa lägenheten när du flyttar om det inte är utfört på ett godtagbart sätt.

Namnskylt
Namnskylt ska sitta på avsedd plats, se övriga dörrar i huset. Eventuella andra skyltar tejpas på namnskylten eller brevlådan. Det är inte tillåtet att tejpa eller spika på ytterdörrarnas målade eller lackade ytor. Det är inte heller tillåtet att sätta större eller flera metallskyltar på dörren.

Persienner
Persienner är hyresgästens egendom. Underhåll och reparation sköter och bekostar du själv.

Porttelefon
Manual för Aptus Porttelefon Ringa 1707

Respektera dina grannar
Använd ditt sunda förnuft. Låt din musik, radio och TV vara underhållning för dig och inte dina grannar. Har man nedsatt hörsel är det lämpligt att skaffa hörlurar i stället för att skruva upp volymen. Mellan klockan 22.00 och 08.00 får man inte störa sina grannar och det gäller veckans alla dagar. Ska du ha lite fler gäster kan det var bra att informera dina grannar om det i god tid innan. Glöm inte heller att det är du som hyresgäst som ansvarar för dina gästers uppträdande. Upprepade störningar kan leda till uppsägning.

Rökning
Rökförbud, inkluderande e-cigaretter, gäller i husets allmänna utrymmen, vilket även inkluderar vädringsbalkonger. Rökning är förbjuden/undanbedes i lägenheterna eftersom röken stör grannar och förstör ytskikt. Man kan bli ekonomiskt ansvarig för att återställa en nikotinskadad lägenhet. Fimpar får inte slängas ut genom fönster/balkonger, lämnas på gården eller utanför porten. Rökning är tillåten endast på viss del av gården under förutsättning att man tar fimparna med sig därifrån samt röker i behörigt avstånd från portar och fönster. Rökförbud gäller även på gatsidan där man måste tänka på att ha behörigt avstånd till portar och fönster så rök inte kan lea sig tillbaka in i huset.

Skadedjur och ohyra
Om du upptäcker ohyra eller skadedjur är du enligt hyreslagen skyldig att anmäla det. Vi har avtal med Anticimex som du kontaktar om du får problem med skadedjur. Du uppger ditt namn, att huset är försäkrat i Brandkontoret och fastighetens beteckning, se anslag i trapphuset. Du når Anticimex på 075-245 10 00. Det går även bra att kontakta fastighetsskötaren.
Här kan du identifiera skadedjur samt få information vad du kan göra själv.
Anticimex

Sophantering
Avfall som släpps ner i sopnedkast ska vara inlagt i hopknuten påse för att inte orsaka stopp. Hushållsavfallet som läggs i sopkärl ska vara hopknutet och väl emballerat så att avfallet inte kan spridas. Lättruttnande, vätskehaltig eller illaluktande avfall ska vara inneslutet i förpackning som tål väta. Finns det matinsamling ska påsar för ändamålet användas och matavfallet ska vara avrunnet. Tänk på att sophämtarna ska kunna transportera bort avfallet utan att skada sig. Mindre föremål som kan ge upphov till skär- eller stickskador,  ex krossat glas, glasburkar, spik eller nålar ska läggas i styvt skyddshölje innan föremålen läggs i påse eller paket. Frätande ämnen eller ämnen som kan förorsaka antändning får inte läggas i hushållssoporna. Avfall som är att betrakta som farligt avfall, grovsopor eller som enligt lag ska sorteras som återvinning får inte lämnas bland hushållsavfall. I sopnedkastet får inte läggas föremål av sådan tyngd eller beskaffenhet i övrigt att skada eller annan olägenhet kan uppstå.

Där det inte finns möjlighet att källsortera något i huset så hänvisar vi till de allmänna miljöstationerna och till Stockholm Stads Returtjänst
Läs mer på Stockholm Vattens guide sopsortering A-Ö
Se även Sophantering

Stadsmissionens Nattjour
Fors Fastigheter stödjer Stockholm Stadsmissions viktiga verksamhet Nattjouren. Genom samarbetet med Stockholms Stadsmission, har du som boende i något av våra hus i innerstaden möjlighet att kontakta Nattjouren om du i eller nära fastigheten finner en människa som av olika skäl inte kan ta hand om sig själv och som behöver hjälp. Observera att Nattjouren inte ersätter polis och ambulans.
Telefon till Nattjouren 020-78 78 60
Mån, ons-sön kl 15.30-02.00 samt tisdag kl 17.30-02.00
Läs mer här: Stadsmissionen Nattjouren

Stopp i avlopp
Stopp i avlopp ska snarast rapporteras till fastighetsskötaren. I normala fall kan man själv rensa t ex golvbrunnar från hårstrån. Rensning får endast ske för hand eller med avloppsrensare (s.k. sugpropp). Vattenlås och större stopp rensas av fastighetsskötaren. Kemiska medel som t ex kaustiksoda är förbjudet att använda eftersom de skadar rören. Kattsand får inte spolas ner i avloppet.

Städning vid avflytt
Följ råden i Städtips Vid Flytt

Störning/Störningsjour
Mellan klockan 22.00 och 08.00 får du inte spela högt eller väsnas i lägenhet eller trapphus. För störningsärenden kontaktar du oss under kontorstid. Vi rekommenderar att man först tar kontakt med grannen för att se om det går att lösa i samförstånd. Vid allvarliga störningar, som återkommande fester eller hot tillkalla polis eller kontakta oss på våra journummer. Uppehåller sig hemlösa eller påverkade personer i fastigheten ska man kontakta polis eller Stadsmissionens Nattjour.

Tidningar
Tidningar läggs i avsedd behållare som finns i eller i direkt anslutning till fastigheten.

Trapphus
Det är förbjudet att förvara barnvagnar, pulkor, cyklar etc. i trapphuset och entréer. Skälen till detta är i första hand att trapphuset är utrymningsväg vid brand och att ambulanspersonal ska kunna ta sig fram. Ytterligare skäl till att låta trapphuset vara fritt från föremål är att trappstädningen som sker varje vecka ska kunna utföras på ett effektivt sätt. Dörrmattor placeras innanför lägenhetsdörren, inte i trapphuset där det försvårar städningen och är brandfarliga.

Tvättstugan
Läs igenom de instruktioner som finns anslagna i tvättstugan. Respektera bokade tvättider och avsluta tvättpassen i tid. I tvättstugan finns det uppsatt en skylt med gällande regler vid användandet av tvättstugan. Det är viktigt att dessa följs. Håll det rent och fint för allas trevnad. Tyvärr uppstår ofta driftstopp och skador på maskinerna för att hårda föremål (t ex bh-byglar, mynt) fastnar. Ta för vana att gå igenom plaggen innan de läggs i maskinen. Observera att bygel-bh, husdjursbäddar och mattor inte får tvättas i maskinerna. För inloggning i Aptus Tvättbokning se här.

Uppsägning
Uppsägningstiden är tre månader och börjar vid månadsskiftet efter det att vi har fått in uppsägningen. Du måste alltid säga upp ditt hyreskontrakt skriftligt. Blankett finns under länken Uppsägning.
Ange namn, adress, lägenhetsnummer samt datum för avflyttning samt datum och namnunderskrift. Du får en bekräftelse på att vi har mottagit din uppsägning.

Vatten
Vatten ingår i hyran. Lämna aldrig en rinnande kran och felanmäl alltid en droppande kran eller toalett för miljöns skull, på ett dygn kan det droppa flera liter. Diskmaskiner ska alltid lämnas med stängd kran när de inte används och måste ha ett översvämningsskydd under.

Vattenskador
Meddela oss så fort du misstänker att ett läckage uppstått. Det kan till exempel vara fukt under diskbänken, fukt i tak från vind eller lägenhet ovanför, droppande kranar eller rinnande toaletter. Var alltid aktsam när du diskar för hand så att inte bänkar och köksluckor skadas av vatten. Du kan bli ersättningsskyldig för oaktsamhet vid vattenskador.

Ventilation
Huset har självdrag vilket regleras med ventiler för tillluft i fönster och frånluft i imkanaler.  Tilluften kommer även via ex dörr- och fönsterspringor. Det är viktigt att luften får cirkulera för ett hälsosamt inomhusklimat. Imkanaler går i skorstenar och frånluftsventiler sitter normalt högst upp vid taket lite längre in i rummet. Ventilen går att reglera för att luftflödet ska bli optimalt för årstiden. Det är frånluften som styr flödet på den cirkulerande luften.

När det är varmt ute cirkulerar luften långsamt, när det är kallt så snabbt att det ibland kan kyla ner lägenheten ett par grader. Vid kall väderlek behöver man enbart ha en liten öppning för att luften ska kunna passera. Man kan stänga några av ventilerna helt för att få upp värmen, men alltid ha de i kök och badrum öppna. Det är viktigt att man öppnar upp frånluftsventilerna så snart det blir varmare utomhus annars kan man störa systemet i hela huset

Spjäll till öppna spisar suger ut stora mängder uppvärmd luft och ska hållas stängda när man inte eldar.

I kök och badrum ska frånluftssventiler alltid vara öppna, springan ska regleras vid behov. Tilluftsventiler bör vara stängda i kök, för att undvika att matos dras in i resten av lägenheten. I badrum kan man stänga tilluftsventiler (när sådan finns) om man känner att det är kalldrag och om badrumsdörren har ventilationshål eller lämnas på glänt. Man bör alltid låta dörren stå lite på glänt så rummet lätt fuktas ur efter dusch.

Om man stänger tilluften men inte frånluften så kompenseras luftflödet genom att luft tas från andra lägenheter och trapphus vilket gör att man kan få in matos, röklukt med mera till sig. Reglera således alltid frånluften först.

När du vädrar – vädra ordentligt och snabbt. Stäng av radiatorn under det fönster som du öppnar annars arbetar det på full effekt helt i onödan. Sätt på radiatorn igen när fönstret stängs.

Värme
Uppvärmning ingår i hyran om inte annat står i kontraktet. Du kan sänka värmen med hjälp av vreden på elementet. Se till att elementets termostat är frilagd för att ge värmen fritt spelrum. Sänk värmen om det är för varmt, istället för att vädra. Stäng alltid av radiatorn om du öppnar fönstret över när det är kallt ute.

Öppen spis/kakelugn  
Du får endast använda torr björkved när du eldar. Tänk på att öppna spjället och börja med en liten eld så att skorstenspipan värms upp, då minskar risken för att det ryker in. Du får inte elda papper, kartong eller liknande. Se till att det finns bra lufttillförsel när du eldar, öppna direkt fönstret om det börjar ryka in.
Elda inte när det är dimma eller inversion, det vill säga när luften lägger sig som ett lock över området där du bor. Du måste alltid se till att elden inte kan sprida sig in i rummet genom att ha ett gnistgaller. Lämna aldrig elden om du går ut eller går och lägger dig. Låt askan svalna minst 48 timmar innan den tas bort och slängs. Tänk på att ha spjället stängt när du inte eldar och det är kallt ute. Den uppvärmda luften i lägenheten försvinner fort upp i skorstenen om den är fullt öppen vinterhalvåret och lägenhetens inomhustemperatur kommer sjunka markant.