Sophantering

Alla medborgare är enligt lag ansvariga för att sortera och lämna sitt avfall på anvisad plats.

I fastigheten finns kärl för hushållssopor och där det finns utrymme för matavfall och tidningar/lättare kartong.

Det finns inte möjlighet att källsortera eller slänga grovsopor. Vi informerar löpande om var man kan vända sig med källsorterat material och grovsopor.

I hyran ingår inte hämtning av grovsopor. Man får inte ställa ifrån sig grovsopor, kartonger och dylikt i allmänna utrymmen eftersom de på vind, i källare och trapphus utgör en stor brand- och utrymningsrisk. På gårdar drar det till sig råttor och andra ovälkomna gäster. Vi hoppas att alla kan respektera detta för sin egen och sina grannars skull. Staden har också gjort en stor satsning på hämtning av olika slag för att underlätta för boende i innerstaden.

Det går att lämna miljöfarligt avfall och små-el till den mobila miljöstationen i dina kvarter, sms-tjänst för prenumeration av hämtschema finns, läs mer om Mobila miljöstationen

Ytterligare information finns på Stockholm Vattens hemsida för avfall