Sophantering

Avfall och sopsortering

Du är själv ansvarig för att sortera och lämna ditt eget avfall där det kan återvinnas och omhändertas. Det är en strikt skyldighet enligt svensk lag vilket innebär att man själv måste transportera bort avfall som inte är hushållssopor till en återvinningsstation eller återvinningscentral. 

Sopsorteringsguide A-Ö

Du är helt enkelt skyldig att sortera, det är inget fritt val man kan göra. I din hyra ingår endast hämtning av hushållssopor och matavfall. I Stockholm Stad är det obligatoriskt att sortera ut matavfall från 1 januari 2023.

Det går inte att källsortera eller slänga grovsopor i våra fastigheter eftersom utrymmen med kärrbara vägar saknas. Vi informerar löpande om var man kan lämna källsorterat material och grovsopor på porttavla och hemsida. Du kan även själv beställa hämtning av grovsopor på egen bekostnad. Se kommunens hemsida nedan. Tänk på att grovsopor måste förvaras i din lägenhet fram till hämtningstillfället.

Det går att lämna miljöfarligt avfall och små-el till den mobila miljöstationen i Stockholm, sms-tjänst för prenumeration av hämtschema finns här Mobila miljöstationen  . På våra digitala porttavlor finns aktuella turlistor.

  • Att lämna sina grovsopor, kartonger och dylikt i allmänna utrymmen såsom trapphus, vinds- och källargångar utgör en allvarlig livsfara vid brand. Det försvårar både släckningsarbete och utrymning.
  • Att lämna sina grovsopor på gård, vind och källare drar till sig råttor, måsar och skadeinsekter.

Det finns flertalet återvinnings- och återbruksstationer i Stockholm bl a vid Roslagstull.

Stockholm Stad erbjuder även en Returtjänst för de som behöver hjälp med sina grovsopor

Ytterligare information, turlistor och öppettider finns på Stockholm Vatten/Avall och  Roslagsvatten i Vaxholm

I Vaxholm kan man lämna både grovsopor och sorterade fraktioner på Återvinningscentralen

Kontakta oss om du har några frågor.