Avfall och sopsortering

Avfall och sopsortering

Du är själv ansvarig för att sortera och lämna ditt eget avfall där det kan återvinnas och omhändertas. Det är en strikt skyldighet enligt svensk lag vilket innebär att man själv måste transportera bort avfall som inte kan lämnas i fastigheten till en återvinningsstation eller återvinningscentral. 

Sopsorteringsguide A-Ö

Du är helt enkelt skyldig att sortera, det är inget fritt val man kan göra. I din hyra ingår hämtning av hushålls-och matavfall. Det är obligatoriskt att sortera ut även matavfall.

Det går att lämna grovavfall, miljöfarligt avfall och saker till återbruk till Returrundan, den nya mobila miljöstationen i Stockholm. Turlista hittar du även på porttavlan och i tvättstuge-appen. Sms tjänst för påminnelse finns här. Tänk på att du måste förvara det som ska hämtas i din lägenhet fram till hämtningstillfället. 

  • Att lämna sina grovsopor, kartonger och dylikt i allmänna utrymmen såsom trapphus, vinds- och källargångar utgör en allvarlig livsfara vid brand för alla boende.
  • Det försvårar släckningsarbete och utrymning.
  • Att lämna sina grovsopor på gård, vind och källare drar till sig råttor, måsar och skadeinsekter.

Det finns flertalet återvinnings- och återbruksstationer i Stockholm bl a vid Roslagstull.

Har du svårt att ta dig till en återvinningsstation finns tjänsten hämtning i hemmet mot en mindre avgift av grovsopor och el- och miljöfarligt avfall

Ytterligare information, turlistor och öppettider finns på Stockholm Vatten/Avall och  Roslagsvatten i Vaxholm

I Vaxholm kan man lämna både grovavfall, miljöfarligt avfall och sorterade fraktioner på Återvinningscentralen

Kontakta oss om du har några frågor.