Sophantering

Alla medborgare är enligt lag ansvariga för att sortera och lämna sitt eget avfall på anvisad plats. Man är skyldig att sortera, det är inget fritt val man kan göra som medborgare. Saknas kärl inom fastigheten ska man själv uppsöka återvinningsstation eller återvinningscentral.

I fastigheten finns kärl för hushållssopor och där det finns utrymme för matavfall och tidningar/lättare kartong.

Det finns inte möjlighet att källsortera eller slänga grovsopor. Vi informerar löpande om var man kan vända sig med källsorterat material och grovsopor.

I hyran ingår inte hämtning av grovsopor. Man får inte ställa ifrån sig grovsopor, kartonger och dylikt i allmänna utrymmen eftersom de på vind, i källare och trapphus utgör en stor brand- och utrymningsrisk. På gårdar drar det till sig råttor och andra ovälkomna gäster.

Det går att lämna miljöfarligt avfall och små-el till den mobila miljöstationen i dina kvarter, sms-tjänst för prenumeration av hämtschema finns, läs mer om Mobila miljöstationen  . På våra digitala porttavlor finns turlistor.

Ytterligare information, turlistor och öppettider finns på Stockholm Vatten/Avall och  Roslagsvatten i Vaxholm