Balkong / Altan

Fastighetens allmänna balkonger

De allmänna balkonger är till för alla boende både att använda och att ta ett gemensamt ansvar för.

 • Lämna aldrig möbler på balkongen, tänk på att barn i ett obevakat ögonblick kan klättra och trilla över räcket.
 • Rökning är inte tillåtet på balkongen då röken letar sig in i trapphuset.
 • Fimpar, gamla blomkrukor, skräp mm får aldrig lämnas på balkongen
 • Vädra kläder kan göras under kortare tid men tänk på att din granne kanske vill sitta på balkongen utan att det är kläder i vägen
 • Mattor, sängkäder o dyl får aldrig skakas från balkonger (eller lägenhetsfönster) då damm och skräp lätt letar sig in genom ett öppet fönster.

Balkonger/altaner som tillhör lägenheten

Balkongen ingår i den förhyrda ytan och ska skötas av hyresgästen.
Hyresgästen har ett ansvar att ingen blir skadad av nedfallande snö, is, blommor eller andra föremål från en balkong.

Det är absolut förbjudet att hänga blomkrukor utanför räcket, de får endast hängas inåt. Man får inte skaka mattor från balkongen och inte kasta ner fimpar på gården.

Instruktion för snöskottning av balkong/altan

Det är hyresgästens ansvar att skotta balkonger och altaner för att undvika skador på fastigheten och läckage in i lägenheter:

Gör så här:

 • Använd enbart skovlar och verktyg av plast eller trä
 • En person måste stå på gatan/gården och vakta när balkong skottas så inte någon skadas av nedfallande snö och is
 • Snö får aldrig kastas ner så de kan skada annans egendom ex bilar eller cyklar
 • Den nedkastade snön måste läggas åt sidan på gård/trottoar för att inte vara i vägen eller orsaka problem för gående/boende när de ska passera
 • Istappar måste avlägsnas så de inte skadar någon om de faller
 • Snön får aldrig lämnas på skottade gångstråk, trappor, hindrande utanför dörrar eller liknande. Man måste även ta hand om den snö man kastar ner
 • Behöver man sanda efteråt finns sandlåda på våra gårdar
 • Genom att man har skrivit på hyresavtalet har med ett ansvar för att varken fastigheten, balkongen eller tredje man skadas
 • Man kan bli ekonomisk ansvarig om fastigheten eller tredje man skadas av smältvatten, snö eller is

Barnsäkerhet

 •  Ansvaret för barnsäkerhet på balkonger/altaner och även i övrigt i huset är alltid föräldrarnas
 •  Barn ska aldrig vistas ensamma på en balkong, speciellt inte med möbler
 •  Om man inte skottar balkongen/altanen riskerar även barnsäkerheten att bli sämre eftersom höjden på räcket minskas från golvet

Möbler och dylikt ska vintertid förvaras i eget förråd. Kvarlämnade möbler, krukor o dyl försvårar skötsel av balkongen vintertid samt kan vid isbildningar riskera bärigheten.
Det finns ett strikt ansvar både för fastighetsägare och lägenhetsinnehavare med balkong/altan att ingen ska skadas av nedfallande snö och is. Kontraktet binder lägenhetsinnehavaren vid detta ansvar. Vid skada kan både böter och straff utdömas.

Om ni har frågor eller behöver hjälp kontakta oss eller fastighetsskötaren.

Tack för att ni tar ansvar för er balkong/altan