Hyresbetalning

Hyresbetalning

Hyran ska betalas i förskott senast sista vardagen före varje kalendermånads början. Hyran ska betalas till vårt bankgiro som finns angivet på hyresfakturan med angivande av OCR-nummer.

Vi skickar pdf-faktura via mejl en gång per månad. Fakturan har även en läsbar QR-kod. Vi har av miljö- och hanteringsskäl slutat att skicka fakturor per post. Kontakta oss om du behöver en ny faktura eller betalningsuppgifter.

Läs mer och ansök om autogiro här.